Kontaktujte nás

+421 (0)280 028 780

+421 948 958 068

info@copytrend.sk

Máte záujem o cenovú ponuku?

PRVÝ KROK K ZÍSKANIU ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ A CENOVEJ PONUKY

* pole je povinné

Sídlo spoločnosti:

copytrend.sk

Copytrend, s.r.o.

Tomášikova 16550/3

SK-821 01 Bratislava

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 0631821016/0900; (Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, as)

IBAN: SK34 0900 0000 0006 3182 1016

SWIFT: GIBASKBX

Kontakt:

Copytrend, s.r.o.

Tomášikova 16550/3

SK-821 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 36 616 524

DIČ: 202 222 0904

DIČ DPH: SK 202 222 0904

Copytrend, sro je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro vložka číslo: 41332 / B

Spoločnosť Copytrend, s.r.o. je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca – právnickej osoby číslo: 900279.

Geodetické a kartografické činnosti sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.

Celkové hodnotenie
[Spolu: 22579 Priemer: 3]